Zarządzenia Burmistrza 2018

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr KR.120.211.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr KR.120.211.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwe

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::