Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE Nr KR.120.211.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 29.12.2017 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonym stanowisku w Urzędzie Miejskim w Woźnikach,,

Zarządzenie NR KR.120.211.2017

Burmistrza Miasta Woźnik

z dnia 29.12.2017 r.

 

w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonym stanowisku w Urzędzie Miejskim w Woźnikach,,

 

 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( D.U. z 2013 r.

poz.330 z późn. zm.) zarządza się co następuje :

 

& 1.

 

Wprowadza się instrukcję przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonym stanowisku w Urzędzie Miejskim w Woźnikach ,,stanowiącą załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

& 2.

 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Woźnikach właściwych merytorycznie , z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych , do zapoznania się z „ Instrukcją przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonym stanowisku w Urzędzie Miejskim w Woźnikach ,, , o której mowa w & 1. Oraz przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień

 

& 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

& 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2018 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 377
10 maja 2018 10:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2018 10:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__instrukcja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2018 10:56 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202112017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany