Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE Nr KR.120.209.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia przedawnienia należności podatkowych

ZARZĄDZENIE Nr KR.120.209.2017

Burmistrza Woźnik

z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

w sprawie: ustalenia przedawnienia należności podatkowych

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminn (Dz.U.2016.446 ze zm.) art. 59 §1 pkt. 9 i art. 70 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa(Dz.U.2017.201 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Stwierdzić przedawnienie należności z tytułu podatku od środków transportowych - osoby

prawne z lata 2010 do 2011 w kwocie - 8 196,00 zł według załącznika Nr 1.

 

 

§ 2

 

Przeprowadzić zapisy w urządzeniach księgowych za 2017 r. uwzględniające przedawnione

należności opisane w § 1.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2017 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 656
29 grudnia 2017 10:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202092017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 grudnia 2017 10:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany