Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE Nr KR.120.208.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2018 roku

Zarządzenie Nr KR.120.208.2017

Burmistrza Woźnik

z dnia 29 grudnia 2017 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2016 poz 1817 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 286/XXX/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.10.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 oraz zarządzenia nr KR.120.177.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2018 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.177.2017 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Odnowienie schodów wejściowych do strażnicy” - 4.000 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „230 lat straży pożarnej w Woźnikach” - 4.000 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Remont posadzki w garażach OSP” - 2.000 zł

4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów „55 lat koła Emerytów w Woźnikach” - 2.000 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „90 lat OSP” - 2.000 zł

6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Mikołaj nigdy nie zawodzi” - 1.000 zł

7. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „40 lat koła JAŹ”- 1.000 zł

8. Stowarzyszenie Społeczeno – Sportowe HUMANE „Dzień wolonatriusza 2018” - 1.000 zł

9. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Aktywne wakacyjne czwartki” - 900 zł

10. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Wolontariusze na trasie!@ Rajd drogą św Jakuba jako promocja inicjatyw lokalnych” - 900 zł

11. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Zielone wakacje” - 900 zł

12. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Przygotowanie drużyny do zawodów pożąrniczych” - 800 zł

13. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica „Remont garażu OSP Kamienica” - 500 zł

14. Stowarzyszenie Miłośnikó Ziemi Lubszeckiej „Lubszeckie Anioły” - 500 zł

15. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Warsztat ślusarski dla młodzieży” - 500 zł

16. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Poprawa zabezpieczenia mienia jednostki” - 500 zł

17. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Sikawka konna Miarczyński – odtworzenie układu pompowego” - 500 zł


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2017 10:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 531
29 grudnia 2017 10:45 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202082017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 grudnia 2017 10:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany