Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Rada Miejska

Wybierz kadencję

Skład Kadencja 2010 - 2014

Irena Matyl

Przewodnicząca Rady

Łucjan Garus

Wiceprzewodniczący Rady;
Przewodniczący Komisji Statutowej;
Przewodniczący Komisji ds. Rolnych i Ochrony Środowiska;
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu;
Członek Komisji ds. Zdrowia;
Członek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa;

Henryk Gorol

Wiceprzewodniczący Rady;
Członek Komisji Budżetowej;
Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu

Stanisław Bryła

Radny;
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ładu i Porządku;
Członek Komisji Rewizyjnej;
Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu;
Członek Komisji ds. Zdrowia;
Członek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa;
Członek Komisji ds. Rolnych i Ochrony Środowiska

Krzysztof Cieluch

Radny;
Członek Komisji Rewizyjnej;
Członek Komisji Statutowej

Stefan Długaj

Radny;
Członek Komisji Rewizyjnej

Michał Golaś

Radny;
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa;
Członek Komisji Statutowej;
Członek Komisji ds. Rolnych i Ochrony Środowiska

Andrzej Klyta

Radny;
Członek Komisji ds. Rolnych i Ochrony Środowiska;
Członek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa;
Członek Komisji Statutowej;
Członek Komisji ds. Zdrowia
Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu

Eleonora Lipińska

Radna;
Członek Komisji Budżetowej;
Członek Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ładu i Porządku;
Członek Komisji Statutowej
Członek Komisji ds. Zdrowia

Marian Mierzwa

Radny;
Członek Komisji Budżetowej

Grzegorz Mośny

Radny;
Członek Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ładu i Porządku
Członek Komisji Budżetowej;

Adam Ordon

Radny;
Członek Komisji ds. Rolnych i Ochrony Środowiska;
Członek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
Członek Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ładu i Porządku

Róża Zawiślak

Radna;
Przewodnicząca Komisji Budżetowej;
Członek Komisji Rewizyjnej;
Członek Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ładu i Porządku;
Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu;
Członek Komisji ds. Zdrowia

Paweł Skop

(Wiceprzewodniczący Rady
Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia
Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu
Członek Komisji Budżetowej
Członek Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ładu i Porządku
- wygaśnięcie mandatu
- Uchwała Nr 429/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego)Roman Trzepizur

(Radny
Członek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
- wygaśnięcie mandatu
- Uchwała Nr 407/XXXIII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 kwietnia 2014 r.w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego)

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1194634
27 maja 2019 13:49 Daria Nowaczyk - Biegisz - Aktualizacja danych stanowiska: Radny Rady Miejskiej w Woźnikach
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
27 maja 2019 13:48 Daria Nowaczyk - Biegisz - Aktualizacja danych stanowiska: Radny Rady Miejskiej w Woźnikach
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
27 maja 2019 13:47 Daria Nowaczyk - Biegisz - Aktualizacja danych stanowiska: Radny Rady Miejskiej w Woźnikach
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Realizacja: IDcom.pl