Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Woźniki
https://www.bip.wozniki.pl

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa im. J. Lompy w Lubszy
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Kamienicy
Szkoła Podstawowa w Woźnikach – Ligocie Woźnickiej