Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Woźnikach

Lokalizacja

woj. śląskie

pow. lubliniecki

Woźniki

Adres

Rynek 11

42-289 Woźniki

NIP

NIP URZĘDU
575-10-03-013

REGON

151398480

Telefon

34 357 31 00
34 366 99 00

Faks


FAX -34 357 31 05
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
/Wozniki/skrytka

Telefon


SEKRETARIAT BURMISTRZA , SPRAWY KANCELARYJNE URZĘDU
34 366 99 11

Telefon

BIURO RADY
34 366 99 06

Telefon

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
34 366 99 04

Telefon

REFERAT FINANSOWY
34 366 99 26 - Księgowość
34 366 99 22 - Księgowość podatkowa
34 366 99 25 - Wymiar podatków

Telefon

KASA URZĘDU
34 366 99 20

Telefon

REFERAT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
34 366 99 18 - Kierownik Referatu
34 366 99 04 - Inwestycje, drogownictwo, gosp. wod - ściek.

Telefon

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
34 366 99 19 - Kierownik Referatu

Telefon

34 366 99 21 - OCHRONA ŚRODOWISKA: azbest, zbiorniki bezodpływowe (szamba), przydomowe oczyszczalnie ścieków, ochrona powietrza

Telefon

34 366 99 21 - GOSPODARKA GRUNTAMI: sprzedaż i zakup, dzierżawa nieruchomości gminnych

Telefon

34 366 99 09 - Gospodarka odpadami komunalnymi, opłata adiacencka, nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwo ulic

Telefon

34 366 99 09 - Wycinka drzew, sprawy zw. z bezdomnością zwierząt, komunalizacja mienia, dzierżawa gruntów, decyzje środowiskowe

Telefon

34 366 99 14 - Zagospodarowanie przestrzenne

Telefon

REFERAT ORGANIZACYJNY
34 366 99 15 - Biuro podawcze, sprawy organizacyjno - administracyjne -
34 366 99 06 - Informatyk

Telefon

REFERAT PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
34 366 99 08 - Kierownik Referatu

Telefon

34 366 99 29 - Promocja, organizacja imprez gminnych, ochrona zabytków, współpraca z organizacjami pozarządowymi

Telefon

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
34 366 99 17 - Kierownik Referatu
Urząd Stanu Cywilnego

Telefon

34 366 99 07 - Dowody osobiste, ewidencja ludności
34 366 99 20 - Obrona cywilna, sprawy obronne

Telefon

34 366 99 24 - Działalność gospodarcza, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, współpraca z Sołectwami, ochrona p.poż.

Telefon

34 366 99 24 - Pełnomocnik ds. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Telefon

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
34 366 99 27 - Kierownik Referatu

Telefon

34 366 99 02 - Zamówienia publiczne, solary, gospodarka mieszkaniowa

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Ogłoszenia

W liczbach

Budżet

63 936 014 PLN

Procent na inwestycje

20,38 %

Obszar

127 km²

Liczba mieszkańców

9 537

Stanowiska

BURMISTRZ

MICHAŁ ALOSZKO

34 366 99 11

urzad@wozniki.pl

Kontakt

Zastępca Burmistrza

Beata Bacior

Kontakt

Sekretarz

Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak

Kontakt

Skarbnik

Beata Buchenfeld

Kontakt

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Michalska

34 366 99 11
dyżur w każdą środę miesiąca od godz. 16.00 do 17.00
w Urzędzie Miejskim w Woźnikach

Kontakt

Godziny pracy Urzędu

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00

- wtorek: 7.30 - 16.00

- środa: 7.30 - 17.00

- czwartek: 7.30 - 15.30

- piątek: 7.30 - 13.00

KASA URZĘDU:
(pokój nr 10 - parter)
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.30 - 12.30
- środa: 8.30 - 16.30


Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków odbywa się w każdą roboczą środę w godz. od 15.30 do 16.30

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Woźnikach przy ul. Statek 25 czynny jest:
- w poniedziałki w godz. od 8.00 do 10.00
- w I i III sobotę miesiąca w godz. od 8.00 do 16.00
- w II i IV piątek miesiąca w godz. od 14.00 do 17.00

Numer konta bankowego

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DLA GMINY WOŹNIKI, NA KTÓRE MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT:

MBS Myszków O/Woźniki
37 8279 1023 0200 0130 2002 0001

========================================

DANE DLA TRANSAKCJI MIĘDZYNARODOWYCH:

MBS Myszków O/Woźniki
IBAN: PL 37 8279 1023 0200 0130 2002 0001
SWIFT (BIC CODE) : POLUPLPR

========================================

Numer rachunku bankowego dla sum depozytowych
(dotyczy wpłat wadiów i zabezpieczeń)

80 8279 1023 0200 0130 2002 0003

DANE DO FAKTUR

NABYWCA:
Gmina Woźniki
ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki
NIP 575-18-65-134

ODBIORCA:
Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki

Informacja

Tut. Urząd informuje, że od dnia 5 listopada 2012 miejscem do powszechnego wglądu, pobrania elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i aktów prawa miejscowego jest pokój Nr 21 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu.
Wgląd i pobranie elektroniczne jest nieodpłatne.

Odpłatne jest natomiast wydawanie wydruków aktów normatywnych.
Cena wydruku 1 arkusza formatu A4 wynosi 0,20 zł brutto


(Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 26 października 2012 r. w sprawie: określenia miejsca dostępu do aktów normatywnych i ustalenia ceny 1 arkusza wydruku)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1263298
06 kwietnia 2020 15:10 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych kontaktowych.
06 kwietnia 2020 15:09 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych kontaktowych.
06 kwietnia 2020 15:04 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych kontaktowych.
Zatrzymaj banner przewijany