Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Dane teleadresowe

Nazwa:Urząd Miejski w Woźnikach
Rodzaj:Gmina miejsko-wiejska
NIP:

NIP URZĘDU: 575-10-03-013


DANE DO FAKTUR:

NABYWCA:
Gmina Woźniki
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki
NIP 575-18-65-134

ODBIORCA:
Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

REGON:151398480
Województwo:śląskie
Powiat:lubliniecki
Gmina:Woźniki
Miejscowość:Woźniki
Adres:Rynek 11
Kod pocztowy:42-289
Kontakt:


34 357 31 00
34 366 99 00


FAX -34 357 31 05

Elektroniczna Skrzyna Podawcza
/Wozniki/skrytka


urzad@wozniki.pl


SEKRETARIAT BURMISTRZA , SPRAWY KANCELARYJNE URZĘDU
34 366 99 11


BIURO RADY
34 366 99 06


REFERAT FINANSOWY
34 366 99 16 - Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu
34 366 99 26 - Księgowość budżetowa
34 366 99 22 - Księgowość podatkowa, akcyza
34 366 99 25 - Wymiar podatków
34 366 99 20 - Kasa


REFERAT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
34 366 99 18 - Kierownik Referatu
34 366 99 04 - Inwestycje, drogownictwo, gospodarka wodno - ściekowa


REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
34 366 99 19 - Kierownik Referatu
34 366 99 09 - Gospodarka odpadami komunalnymi, opłata adiacencka, nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwo ulic

34 366 99 21 - Ochrona środowiska: azbest, zbiorniki bezodpływowe (szamba), przydomowe oczyszczalnie ścieków, ochrona powietrza, ubezpieczenia OC w gosp, rolnych
Gospodarka gruntami: sprzedaż i zakup, dzierżawa nieruchom. gminnych

34 366 99 14 - Zagospodarowanie przestrzenne, wycinka drzew, bezpańskie psy, dzierżawa gruntów (umowy prywatne i rentowe), decyzje środowiskowe, zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospod. rolnego


REFERAT ORGANIZACYJNY
34 366 99 13 - Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu
34 366 99 15 - Biuro podawcze, sprawy organizacyjno - administracyjne
34 366 99 06 - Informatyk


REFERAT PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
34 366 99 08 - Kierownik Referatu
34 366 99 29 - Promocja, organizacja imprez gminnych, ochrona zabytków
34 366 99 24 - Współpraca z organizacjami pozarządowymi


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH
34 366 99 17 - Kierownik Referatu, USC
34 366 99 07 - Dowody osobiste, ewidencja ludności
34 366 99 20 - Obrona cywilna, sprawy obronne

34 366 99 24 - Działalność gospodarcza, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zarządzanie kryzysowe, ochrona zdrowia, współpraca z jednostkami pomocniczymi, profilaktyka uzależnień, ochrona p.poż.


REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
34 366 99 27 - Kierownik Referatu
34 366 99 02 - Zamówienia publiczne, solary, gospodarka mieszkaniowa

Budżet:52 512 687 PLN
Procent na inwestycje:22,00 %
Obszar:127 km²
Liczba mieszkańców:9 534 mieszkańców
BURMISTRZ:

MICHAŁ ALOSZKO

34 366 99 11

urzad@wozniki.pl

Zastępca Burmistrza :

Beata Bacior

34 366 99 28

zastepca@wozniki.pl

Sekretarz:

Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak

34 366 99 13

sekretarz@wozniki.pl

Skarbnik:

Beata Buchenfeld

34 366 99 16

skarbnik@wozniki.pl

Przewodnicząca Rady Miejskiej :

Anna Michalska

34 366 99 11
dyżur w każdą środę miesiąca od godz. 16.00 do 17.00
w Urzędzie Miejskim w Woźnikach

Godziny pracy Urzędu:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00

- wtorek: 7.30 - 16.00

- środa: 7.30 - 17.00

- czwartek: 7.30 - 15.30

- piątek: 7.30 - 13.00

KASA URZĘDU:
(pokój nr 10 - parter)
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.30 - 12.30
- środa: 8.30 - 16.30


Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków odbywa się w każdą roboczą środę w godz. od 15.30 do 16.30

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Woźnikach przy ul. Statek 25 czynny jest:
- w poniedziałki w godz. od 8.00 do 10.00
- w I i III sobotę miesiąca w godz. od 8.00 do 16.00
- w II i IV piątek miesiąca w godz. od 14.00 do 17.00

Numer konta bankowego:

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DLA GMINY WOŹNIKI, NA KTÓRE MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT:

MBS Myszków O/Woźniki
37 8279 1023 0200 0130 2002 0001

========================================

DANE DLA TRANSAKCJI MIĘDZYNARODOWYCH:

MBS Myszków O/Woźniki
IBAN: PL 37 8279 1023 0200 0130 2002 0001
SWIFT (BIC CODE) : POLUPLPR

========================================

Numer rachunku bankowego dla sum depozytowych
(dotyczy wpłat wadiów i zabezpieczeń)

80 8279 1023 0200 0130 2002 0003

Informacja:

Tut. Urząd informuje, że od dnia 5 listopada 2012 miejscem do powszechnego wglądu, pobrania elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i aktów prawa miejscowego jest pokój Nr 21 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu.
Wgląd i pobranie elektroniczne jest nieodpłatne.

Odpłatne jest natomiast wydawanie wydruków aktów normatywnych.
Cena wydruku 1 arkusza formatu A4 wynosi 0,20 zł brutto


(Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 26 października 2012 r. w sprawie: określenia miejsca dostępu do aktów normatywnych i ustalenia ceny 1 arkusza wydruku)

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1225299
12 listopada 2019 11:36 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych kontaktowych.
12 listopada 2019 11:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych kontaktowych.
12 listopada 2019 11:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych kontaktowych.
Realizacja: IDcom.pl