Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 20.12.2017 – 18.01.2018 r.

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 20.12.2017 – 18.01.2018 r. KOMISJA BUDŻETOWA 28.12.2017 - Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok, b) zmiany uchwały Nr 220/XXII/2016 Rady Miejskiej...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 20.12.2017 – 18.01.2018 r. »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 17.11.2017 – 19.12.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 17.11.2017 – 19.12.2017 KOMISJA MIESZKANIOWA 17.11.2017 - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 17.11.2017 – 19.12.2017 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.10.2017 – 15.11.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.10.2017 – 15.11.2017 KOMISJA BUDŻETOWA 26.10.2017 - Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Woźniki b) dopłaty dla taryfowych...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.10.2017 – 15.11.2017 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 25.09.2017 – 19.10.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 25.09.2017 – 19.10.2017 KOMISJA REWIZYJNA 25.09.2017 - Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 180/XX/2016 RM w Woźnikach z dnia 29.09.2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 25.09.2017 – 19.10.2017 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 16.08 – 22.09.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 16.08 – 22.09.2017 KOMISJA BUDŻETOWA 23.08.2017 - Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 16.08 – 22.09.2017 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 22.06 – 11.08.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 22.06 – 11.08.2017 KOMISJA BUDŻETOWA 28.06.2017 - Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) udzielenia pomocy finansowej Gminie Pawonków b) zmiany uchwały nr 257/XXVI/2017 Rady Miejskiej...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 22.06 – 11.08.2017 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 11.05 – 21.06.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 11.05 – 21.06.2017 KOMISJA REWIZYJNA 16.05.2017 - Omówienie odpowiedzi na wniosek komisji dot. przedłożenia listy uczestników programu wg. kolejności napływania wniosków oraz listy...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 11.05 – 21.06.2017 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 10.04.2017 – 10.05.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 10.04.2017 – 10.05.2017 KOMISJA REWIZYJNA 13.04.2017 - Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na działania Burmistrza w zakresie rozpatrzenia wniosku dot. zarurowania rowu przydrożnego do działki położonej...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 10.04.2017 – 10.05.2017 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.03.2017 – 07.04.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.03.2017 – 07.04.2017 KOMISJA ds. OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 23.03.2017 - Zapoznanie się z wyjaśnieniami odnośnie skargi na Panią Zofię Cichowską - Dyrektor ZEASz i zajęcie stanowiska w przedmiotowej...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.03.2017 – 07.04.2017 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 08.02.2017 - 15.03.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 08.02.2017 - 15.03.2017 KOMISJA REWIZYJNA 08.02.2017 - sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 rok - opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na 2017 rok - sprawy bieżące Komisji KOMISJA BUDŻETOWA 09.02.2017...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 08.02.2017 - 15.03.2017 »

Realizacja: IDcom-web.pl