Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 22.06 – 11.08.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 22.06 – 11.08.2017 KOMISJA BUDŻETOWA 28.06.2017 - Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) udzielenia pomocy finansowej Gminie Pawonków b) zmiany uchwały nr 257/XXVI/2017 Rady Miejskiej...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 22.06 – 11.08.2017 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 11.05 – 21.06.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 11.05 – 21.06.2017 KOMISJA REWIZYJNA 16.05.2017 - Omówienie odpowiedzi na wniosek komisji dot. przedłożenia listy uczestników programu wg. kolejności napływania wniosków oraz listy...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 11.05 – 21.06.2017 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 10.04.2017 – 10.05.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 10.04.2017 – 10.05.2017 KOMISJA REWIZYJNA 13.04.2017 - Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na działania Burmistrza w zakresie rozpatrzenia wniosku dot. zarurowania rowu przydrożnego do działki położonej...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 10.04.2017 – 10.05.2017 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.03.2017 – 07.04.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.03.2017 – 07.04.2017 KOMISJA ds. OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 23.03.2017 - Zapoznanie się z wyjaśnieniami odnośnie skargi na Panią Zofię Cichowską - Dyrektor ZEASz i zajęcie stanowiska w przedmiotowej...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.03.2017 – 07.04.2017 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 08.02.2017 - 15.03.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 08.02.2017 - 15.03.2017 KOMISJA REWIZYJNA 08.02.2017 - sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 rok - opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na 2017 rok - sprawy bieżące Komisji KOMISJA BUDŻETOWA 09.02.2017...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 08.02.2017 - 15.03.2017 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 22.12.2016 – 02.02.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 22.12.2016 – 02.02.2017 KOMISJA BUDŻETOWA 28.12.2016 - Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) trybu udzielania i rozliczenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 22.12.2016 – 02.02.2017 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 14.11.2016 – 20.12.2016

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 14.11.2016 – 20.12.2016 KOMISJA ds. OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 16.11.2016 - organizacja roku szkolnego 2016/2017 w placówkach oświatowo – wychowawczych Gminy Woźniki – spotkanie z...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 14.11.2016 – 20.12.2016 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 21.09.2016 – 09.11.2016

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 21.09.2016 – 09.11.2016 KOMISJA BUDŻETOWA 27.09.2016 - zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Woźniki, b) dopłaty...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 21.09.2016 – 09.11.2016 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 16.06.2016 – 20.09.2016

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 16.06.2016 – 20.09.2016 KOMISJA BUDŻETOWA 23.06.2016 - zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2016 rok, b) zmiany uchwały Nr 134/XIV/2015 Rady Miejskiej w...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 16.06.2016 – 20.09.2016 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 17.05.2016 – 15.06.2016

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 17.05.2016 – 15.06.2016 KOMISJA REWIZYJNA 18.05.2016 - analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Woźniki za 2015 rok - opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Woźnik KOMISJA...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 17.05.2016 – 15.06.2016 »

Realizacja: IDcom-web.pl