Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - termin składania formularzy do dnia 17 sierpnia 2018 r.

PRZYPOMINAMY !

 

            W bieżącym roku Urząd Miejski w Woźnikach rozpoczął aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek jej prowadzenia podyktowany jest zapisem Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2017 r., poz.1289 ze zm.) – art. 3 ust 3 pkt 1 i 2 – w myśl którego:

„Gminy prowadzą ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej”.

           

         Z uwagi na fakt, iż spora część mieszkańców nie wywiązała się z obowiązku złożenia deklaracji dot. odprowadzania ścieków bytowych ze swojej posesji, wyznacza się termin składania formularzy do dnia 17 sierpnia 2018 r.

        

            Nadmienia się, iż w myśl Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach oraz Uchwały Nr 209/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki, właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 • przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;

 • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (tj. szczelnych);

 • opróżniania zbiornika bezodpływowego w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

   

  Poniżej znajduje się aktualny wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza Woźnik na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Woźniki.

 • FHU "EKO-TRANS" Ewa Stasikowska ul. Św. Wawrzyńca 21, Cynków, 42-350 Koziegłowy, tel. 662-232-093,

 • Wywóz Nieczystości i Przewóz Ładunków Wiesław Strach ul. Kosmowskiej 6 m.94, 42-224 Częstochowa, tel. 34/365-91-17,

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Opolska 51,  42-600 Tarnowskie Góry, tel. 32/784-02-14,

 • WC SERWIS Sp. z o.o. (dot. opróżniania przenośnych kabin WC oraz szamb podkontenerowych), ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze, tel. 32/278-45-31,

 • F.U.H. Dorota Koba ul. Słoneczna 16, Wojsławice 42-350 Koziegłowy, tel. 605-277-608

 • Profesjonalne Gospodarowanie Odpadami Anna Dąbrowska ul. Krakowska 175,  32-080 Zabierzów, tel. 507-070-041.

 • P.H.U. EKO-KOMBID Beata Obstarczyk ul. Długa 10A, 32-642 Włosienica, tel. 33/844-54-20.

          

  Wzór formularza oraz więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach, pokój numer 12.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2018 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 24
09 lipca 2018 10:39 Daria Nowaczyk - Biegisz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2018 14:54 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie zdjęcia [dom.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2018 14:48 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [formularz_zgloszeniowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl