Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Obwieszczenia, Postanowienia, Zawiadomienia, Decyzje zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie GR.6220.5.48.2014 z dnia 14 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.5.47.2014

Obwieszczenia, Postanowienia, Zawiadomienia, Decyzje

Woźniki, 14 czerwca 2017 r. GR.6220.5.48.2014 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o Obwieszczenie GR.6220.5.48.2014 z dnia 14 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.5.47.2014 »

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GR.6220.14.25.2016 z dnia 24 maja 2017 r.

Obwieszczenia, Postanowienia, Zawiadomienia, Decyzje

Woźniki, dnia 24 maja 2017 r. GR.6220.14.25.2016 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104, art. 107 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks Postępowania administracyjnego...

czytaj więcej o D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GR.6220.14.25.2016 z dnia 24 maja 2017 r. »

Realizacja: IDcom-web.pl