Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Obwieszczenia, Postanowienia, Zawiadomienia, Decyzje zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

O B W I E S Z C Z E N I E GR.6220.3.38.2017 z dnia 15.05.2018 r.

Obwieszczenia, Postanowienia, Zawiadomienia, Decyzje

Woźniki, dn. 15.05.2018 r. GR.6220.3.38.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

czytaj więcej o O B W I E S Z C Z E N I E GR.6220.3.38.2017 z dnia 15.05.2018 r. »

Z A W I A D O M I E N I E Nr GR 6220.10.38.2011 z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Obwieszczenia, Postanowienia, Zawiadomienia, Decyzje

Woźniki , 03 kwiecień 2018r. Nr GR 6220.10.38.2011 Z A W I A D O M I E N I E W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym , na podstawie art.10 § 1 , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r .Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej o Z A W I A D O M I E N I E Nr GR 6220.10.38.2011 z dnia 3 kwietnia 2018 r. »

Realizacja: IDcom-web.pl