Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – protokół kontroli - 2015 rok

Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Kontrola przeprowadzona w dniu 08.06.2015 roku przez Starszego Inspektora Kontroli WFOŚiGW w Katowicach Przedmiot kontroli: - Realizacja umowy pożyczki nr 216/2013/350/OW/ot/st/P z dnia 14.10.2013 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w...

czytaj więcej o Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – protokół kontroli - 2015 rok »

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – protokół kontroli - 2015 rok

Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Kontrola przeprowadzona w dniu 26.05.2015 roku przez Specjalistę WFOŚiGW w Katowicach Przedmiot kontroli: - Umowa pożyczki nr 263/2013/350/OW/ok/P z dnia 14.10.2013 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 420.972,00...

czytaj więcej o Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – protokół kontroli - 2015 rok »

Kontrola oczyszczalni ścieków w Psarach – protokół kontroli - 2015 rok

Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Kontrola przeprowadzona w dniach 09.03. – 27.03.2015 roku przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Cel kontroli: - Kontrola gospodarki osadami ściekowymi, obejmująca wytwarzanie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie...

czytaj więcej o Kontrola oczyszczalni ścieków w Psarach – protokół kontroli - 2015 rok »

Kontrola oczyszczalni ścieków w Woźnikach – protokół kontroli - 2015 rok

Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Kontrola przeprowadzona w dniach 09.03. – 27.03.2015 roku przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Cel kontroli: - Kontrola gospodarki osadami ściekowymi, obejmująca wytwarzanie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie...

czytaj więcej o Kontrola oczyszczalni ścieków w Woźnikach – protokół kontroli - 2015 rok »

Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi - protokół kontroli - 2014 rok

Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Cel kontroli: - Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dot. organizacji nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i nadzoru gospodarowania odpadami oraz ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania. ...

czytaj więcej o Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi - protokół kontroli - 2014 rok »

Realizacja: IDcom-web.pl