Urząd Miejski w Woźnikach

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

UCHWAŁA Nr 258/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok

ROK 2017

Dz.Urz. Woj. Śl. 2017, poz.3205 z dnia 23.05.2017 Uchwała Nr 258/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2017rok Na podstawie art.18ust.2pkt4zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr 258/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok »

UCHWAŁA Nr 256/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Gminy Woźniki

ROK 2017

Dz.Urz. Woj. Śl. 2017, poz.3204 z dnia 23.05.2017 Uchwała Nr 256/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usuwanie drzew ikrzewów zterenu Gminy Woźniki Na podstawie art.18ust.2pkt15,...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr 256/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Gminy Woźniki »

UCHWAŁA Nr 250/XXV/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok

ROK 2017

Dz.Urz. Woj. Śl. 2017, poz.2793 z dnia 25.04.2017 http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=678179 Uchwała Nr 250/XXV/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2017rok Na podstawie...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr 250/XXV/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok »

UCHWAŁA Nr 242/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok

ROK 2017

Dz.Urz. Woj. Śl. 2017, poz.2043 z dnia 31.03.2017 http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=669054 Uchwała Nr 242/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2017rok Na podstawie...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr 242/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok »

UCHWAŁA Nr 238/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

ROK 2017

Dz.Urz. Woj. Śl. 2017, poz.2041 z dnia 31.03.2017 http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=669056 Uchwała Nr 238/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych igimnazjów...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr 238/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego »

UCHWAŁA Nr 230/XXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok

ROK 2017

Dz.Urz. Woj. Śl. 2017, poz.934z dnia 14.02.2017 http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=656386 Uchwała Nr 230/XXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2017rok Na podstawie...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr 230/XXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok »

Realizacja: IDcom-web.pl