Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw / wg kategorii

Wybierz kategorię

Akcyza Akta stanu cywilnego Alkohol Azbest Budownictwo Dodatek energetyczny Dodatki mieszkaniowe Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Dotacja Dowody osobiste Działalność gospodarcza Dzierżawa Ewidencja ludności - dokumenty tożsamości Faktury Gospodarka komunalna Imprezy masowe Informacja publiczna Lokale mieszkalne i użytkowe Nazewnictwo ulic Nieruchomości Odpady komunalne Opłaty - podatki Placówki oświatowe Plan zagospodarowania przestrzennego Pomoc społeczna Przyjęcie do gimnazjum Przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego Przyjęcie do szkoły podstawowej Rolnictwo Sprawy wojskowe Środki transportu Środowisko Usługi hotelarskie Własnoręczność podpisu - zgodność z oryginałem Wycinka drzew Zajęcie pasa drogowego Zameldowanie/wymeldowanie

Akcyzado góry

Akta stanu cywilnegodo góry

Alkoholdo góry

Azbestdo góry

Budownictwodo góry

Dodatek energetycznydo góry

Dodatki mieszkaniowedo góry

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych do góry

Dotacjado góry

Dowody osobistedo góry

Działalność gospodarcza do góry

Dzierżawado góry

Ewidencja ludności - dokumenty tożsamoścido góry

Fakturydo góry

Gospodarka komunalnado góry

Imprezy masowedo góry

Informacja publicznado góry

Lokale mieszkalne i użytkowedo góry

Nazewnictwo ulicdo góry

Nieruchomoścido góry

Odpady komunalnedo góry

Opłaty - podatkido góry

Placówki oświatowedo góry

Plan zagospodarowania przestrzennegodo góry

Pomoc społecznado góry

Przyjęcie do gimnazjumdo góry

Przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnegodo góry

Przyjęcie do szkoły podstawowejdo góry

Rolnictwodo góry

Sprawy wojskowedo góry

Środki transportudo góry

Środowiskodo góry

Usługi hotelarskiedo góry

Własnoręczność podpisu - zgodność z oryginałemdo góry

Wycinka drzewdo góry

Zajęcie pasa drogowegodo góry

Zameldowanie/wymeldowaniedo góry

Ilość wyświetleń: 25800
Realizacja: IDcom-web.pl