Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Kod RWA:

GR

Jednostka prowadząca:

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki 

Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
parter, pokój nr 13 

tel. 34 366 99 21

Inne informacje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, jak również przydomowych oczyszczalni ścieków.

Sporządzenie w/w ewidencji jest niezbędne do opracowania m.in. planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2008, 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 3309
02 grudnia 2015, 13:18 Daria Nowaczyk - Aktualizacja danych sprawy.
01 grudnia 2015, 12:20 Daria Nowaczyk - Aktualizacja danych sprawy.
05 marca 2015, 15:23 Daria Nowaczyk - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom.pl