Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Kod RWA:

GR

Jednostka prowadząca:

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki 

Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
parter, pokój nr 13 

tel. 34 366 99 21

 

w godzinach:

- poniedziałek: 8:00 - 16:00
- wtorek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
- piątek: 7:00 - 15:00


Podstawa prawna:

- art. 5 ust. 1 pkt 2) 3a) i 3b) art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 , art.7 ust.1 i 6 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.),

 

- §16 Uchwały Nr 209/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki.

 

Inne informacje:

W związku z powadzoną przez Urząd Miejski w Woźnikach, aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Woźniki, wydłuża się termin składania formularzy dot. sposobu odprowadzania ścieków z posesji do dnia 30.04.2018 r. Wzór deklaracji dostępny jest na stronach internetowych www.wozniki.pl  i www.bip.wozniki.pl  oraz w tut. Urzędzie w pokoju  nr 13 lub w holu.

 

Ponadto informuje się, że: 


  • właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji, lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych […]
  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (szambach szczelnych)
  • pozbywania się tych nieczystości zgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach i przepisami odrębnymi tj. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki
  • nieczystości ciekłe powinny być wywożone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

     

Nadmienia się również, iż wywóz nieczystości ciekłych winien odbywać się za pośrednictwem podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza Woźnik na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Woźniki. Poniżej znajduje się aktualny wykaz firm posiadających w/w zezwolenie:

 1.    FHU "EKO-TRANS" Ewa Stasikowska

ul. Św. Wawrzyńca 21, Cynków 42- 350 Koziegłowy, tel. 662-232-093


2.  Wywóz Nieczystości i Przewóz Ładunków Wiesław Strach

 ul. Kosmowskiej 6 m.94, 42-224 Częstochowa, tel. 34/365-91-17

 

3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 ul. Opolska 51, 42-600 Tarnowskie Góry, tel. 32/784-02-14.

 

4. WC SERWIS Sp. z o.o.

(dot. opróżniania przenośnych kabin WC oraz szamb podkontenerowych),

ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze, tel. 32/278-45-31,

 

5. F.U.H. Dorota Koba

 ul. Słoneczna 16, Wojsławice 42-350 Koziegłowy, tel. 605-277-608

 

6.  Profesjonalne Gospodarowanie Odpadami Anna Dąbrowska

 ul. Krakowska 175, 32-080 Zabierzów, tel. 507-070-041.

  

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (34) 366-99-21 lub w Urzędzie Miejskim  w Woźnikach, pok. nr 13.

 

 

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2008 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 4106
21 marca 2018 12:21 Daria Nowaczyk - Biegisz - Aktualizacja danych sprawy.
21 marca 2018 12:08 Daria Nowaczyk - Biegisz - Aktualizacja danych sprawy.
21 marca 2018 12:01 Daria Nowaczyk - Biegisz - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl