Urząd Miejski w Woźnikach

Informujemy, że dnia 31 października br. (piątek), Urząd Miejski w Woźnikach czynny będzie do godz. 14.30 ::KANDYDACI NA BURMISTRZA WOŹNIK::KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH::SKŁADY OSOBOWE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Z TERENU MIASTA I GMINY WOŹNIKI::O G Ł O S Z E N I E: Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z póżn. zm.) zwołuję na dzień 27.10.2014r. godz.15.00 Komisje obwodowe Nr 1 do 5 ; 28.10.2014r. godz.15.00 Komisje obwodowe Nr 6 do 10 pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Miasta i Gminy Woźniki. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Woźnikach pok nr 15. Posiedzenie ma na celu wybór przewodniczącego komisji oraz jego zastępcy. Burmistrz /Alojzy Cichowski/
Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Kod RWA:

GR

Jednostka prowadząca:

Inne informacje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 236, poz. 2008) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, jak również przydomowych oczyszczalni ścieków. Sporządzenie w/w ewidencji jest niezbędne do opracowania m.in. planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2008 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 2747
13 września 2011 10:45 (Daria Nowaczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
16 kwietnia 2008 12:46 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
07 kwietnia 2008 14:56 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl