Urząd Miejski w Woźnikach

Wykaz spraw

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Kod RWA:

GR

Jednostka prowadząca:

Inne informacje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 236, poz. 2008) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, jak również przydomowych oczyszczalni ścieków. Sporządzenie w/w ewidencji jest niezbędne do opracowania m.in. planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2008 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 2837
13 września 2011 10:45 (Daria Nowaczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
16 kwietnia 2008 12:46 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
07 kwietnia 2008 14:56 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl