Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Kod RWA:

GR

Jednostka prowadząca:

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki 

Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
parter, pokój nr 13 

tel. 34 366 99 21

 

w godzinach:

- poniedziałek: 8:00 - 16:00
- wtorek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
- piątek: 7:00 - 15:00


Inne informacje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 j.t) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, jak również przydomowych oczyszczalni ścieków.

Sporządzenie w/w ewidencji jest niezbędne do opracowania m.in. planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2008 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 3942
12 lipca 2017 12:01 Daria Nowaczyk - Biegisz - Aktualizacja danych sprawy.
12 maja 2016 12:23 Daria Nowaczyk - Aktualizacja danych sprawy.
04 kwietnia 2016 14:49 Daria Nowaczyk - Aktualizacja danych załącznika.
Realizacja: IDcom-web.pl