Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Woźniki
http://www.bip.wozniki.pl

Rejestr zmian

20 lipca 2018 13:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: Rb-28NWS SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,...: Dodanie załącznika [rb28nws_ii_kw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 13:40 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego...: Dodanie załącznika [rbnds_ii_kw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 13:39 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH...: Dodanie załącznika [rbz_ii_kw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 13:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW...: Dodanie załącznika [rbn_ii_kw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 13:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: Rb-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU...: Dodanie załącznika [rb28s_ii_kw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 13:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: Rb-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU...: Dodanie załącznika [rb27s_ii_kw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 13:24 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego...: Dodanie załącznika [rbnds.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 13:23 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH...: Dodanie załącznika [rbz_i_kw_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 13:22 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW...: Dodanie załącznika [rbn_i_kw2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 13:20 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: Rb-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU...: Dodanie załącznika [rb28s_i_kw2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 13:18 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: Rb-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU...: Dodanie załącznika [rb27s_i_kw_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 12:25 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Wykaz spraw: WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH: Aktualizacja danych załącznika.
20 lipca 2018 12:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia: Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy – Inspektor Pracy Państwowej...: Dodanie załącznika [wystapienie_pokontrolne_z_dnia_06072018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 12:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli: Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy – Inspektor Pracy Państwowej...: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_5072018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)