Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestr zmian

31 sierpnia 2018 13:47 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Piłka nożna" - Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:46 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Sporty gołębiarskie" - Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki : Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_30082018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:46 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Sporty gołębiarskie" - Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki : Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:44 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Biegi przełajowe" - Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Psary: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_30082018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Biegi przełajowe" - Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Psary: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Piłka nożna" - Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Psary: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_29082018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Piłka nożna" - Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Psary: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:33 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Piłka siatkowa - plażowa" - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie...: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_29082018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Tenis stołowy" - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny...: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_29082018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Aerobik - fitness w Kamieńskich Młynach" - LKS WARTA Kamieńskie Młyny...: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_29082018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:27 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Piłka nożna" - LKS WARTA Kamieńskie Młyny: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_29082018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Piłka nożna" - LKS WARTA Kamieńskie Młyny: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:16 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Utrzymanie gotowości bojowej jednostki" - OSP Woźniki: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_24072018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Utrzymanie gotowości bojowej jednostki" - OSP Woźniki: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:13 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Utrzymanie gotowości bojowej jednostki" - OSP Kamienica: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_24072018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:13 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Utrzymanie gotowości bojowej jednostki" - OSP Kamienica: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Utrzymanie gotowości bojowej jednostki" - OSP Kamieńskie Młyny: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_24072018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:11 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Utrzymanie gotowości bojowej jednostki" - OSP Kamieńskie Młyny: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:10 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Utrzymanie gotowości bojowej jednostki" - OSP Lubsza: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_24072018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:09 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Utrzymanie gotowości bojowej jednostki" - OSP Lubsza: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Utrzymanie gotowości bojowej jednostki" - OSP Psary: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_24072018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Utrzymanie gotowości bojowej jednostki" - OSP Psary: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Utrzymanie gotowości bojowej jednostki" - OSP Psary: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_24072018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:04 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Utrzymanie gotowości bojowej jednostki" - OSP Psary: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:04 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Utrzymanie gotowości bojowej jednostki" - OSP Babienica: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_24072018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 13:03 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Utrzymanie gotowości bojowej jednostki" - OSP Babienica: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 12:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Zarządzenia Burmistrza 2018: ZARZĄDZENIE Nr KR.120.134.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 30 sierpnia 2018...: Dodanie załącznika [zalacznik_do_zarzadzenia_nr_kr1201342018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 12:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Zarządzenia Burmistrza 2018: ZARZĄDZENIE Nr KR.120.134.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 30 sierpnia 2018...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201342018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 12:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Protokoły z sesji Rady - kadencja 2014-2018: Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 czerwca...: Dodanie załącznika [protokol_nr_xxxix.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 11:36 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: ZARZĄDZENIE NR KR.120.133.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 29 sierpnia 2018...: Dodanie załącznika [sprawozdanie__g_zoz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 11:36 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: ZARZĄDZENIE NR KR.120.133.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 29 sierpnia 2018...: Dodanie załącznika [sprawozdanie__mgbp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 11:36 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: ZARZĄDZENIE NR KR.120.133.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 29 sierpnia 2018...: Dodanie załącznika [sprawozdanie__mgok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 11:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: ZARZĄDZENIE NR KR.120.133.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 29 sierpnia 2018...: Dodanie załącznika [informacja_o_ksztaltowaniu_sie_wpf_w_tym_o_przebiegu_realizacji_przed siewziec.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 11:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: ZARZĄDZENIE NR KR.120.133.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 29 sierpnia 2018...: Dodanie załącznika [sprawozdanie_opisowe_z_wydzielonego_rachunku_dochodow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 11:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: ZARZĄDZENIE NR KR.120.133.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 29 sierpnia 2018...: Dodanie załącznika [sprawozdanie_opisowe_z_wykonania_budzetu_za_i_polr_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 11:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Sprawozdania budżetowe 2018: ZARZĄDZENIE NR KR.120.133.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 29 sierpnia 2018...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201332018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 11:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Zarządzenia Burmistrza 2018: ZARZĄDZENIE NR KR.120.133.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 29 sierpnia 2018...: Dodanie załącznika [sprawozdanie__g_zoz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 11:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Zarządzenia Burmistrza 2018: ZARZĄDZENIE NR KR.120.133.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 29 sierpnia 2018...: Dodanie załącznika [sprawozdanie__mgbp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 11:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Zarządzenia Burmistrza 2018: ZARZĄDZENIE NR KR.120.133.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 29 sierpnia 2018...: Dodanie załącznika [sprawozdanie__mgok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 11:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Zarządzenia Burmistrza 2018: ZARZĄDZENIE NR KR.120.133.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 29 sierpnia 2018...: Dodanie załącznika [informacja_o_ksztaltowaniu_sie_wpf_w_tym_o_przebiegu_realizacji_przed siewziec.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 11:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Zarządzenia Burmistrza 2018: ZARZĄDZENIE NR KR.120.133.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 29 sierpnia 2018...: Dodanie załącznika [sprawozdanie_opisowe_z_wydzielonego_rachunku_dochodow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 11:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Zarządzenia Burmistrza 2018: ZARZĄDZENIE NR KR.120.133.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 29 sierpnia 2018...: Dodanie załącznika [sprawozdanie_opisowe_z_wykonania_budzetu_za_i_polr_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 11:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Zarządzenia Burmistrza 2018: ZARZĄDZENIE NR KR.120.133.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 29 sierpnia 2018...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201332018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 194947
Realizacja: IDcom.pl