Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Dane teleadresowe

Nazwa:Urząd Miejski w Woźnikach
Rodzaj:Gmina miejsko-wiejska
NIP:

NIP URZĘDU: 575-10-03-013


DANE DO FAKTUR:

NABYWCA:
Gmina Woźniki
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki
NIP 575-18-65-134

ODBIORCA:
Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

REGON:151398480
Województwo:śląskie
Powiat:lubliniecki
Gmina:Woźniki
Miejscowość:Woźniki
Adres:Rynek 11
Kod pocztowy:42-289
Kontakt:

Telefon
34 357 31 00
34 366 99 00

Fax
FAX -34 357 31 05

E-mail
urzad@wozniki.pl

Telefon
SEKRETARIAT BURMISTRZA , SPRAWY KANCELARYJNE RADY I URZĘDU
34 366 99 11

Telefon
SEKRETARIAT , SPRAWY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE
34 366 99 15

Telefon
SEKRETARZ
34 366 99 13

Telefon
SKARBNIK
34 366 99 16

Telefon
REFERAT FINANSOWY
34 366 99 26 - Księgowość budżetowa
34 366 99 22 - Księgowość podatkowa
34 366 99 25 - Wymiar podatków
34 366 99 20 - Kasa

Telefon
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I INWESTYCJI
34 366 99 27 - Kierownik Referatu
34 366 99 14 - Zamówienia publiczne, planowanie przestrzenne, inwestycje
34 366 99 02 - Solary
34 366 99 15 - Gospodarka mieszkaniowa

Telefon
REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
34 366 99 19 - Kierownik Referatu
34 366 99 21 - Gospodarka gruntami, ochrona środowiska
34 366 99 09 - Gospodarka odpadami komunalnymi, opłata adiacencka

Telefon
REFERAT DROGOWNICTWA, PROMOCJI, KULTURY I WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI
34 366 99 18 - Kierownik Referatu
34 366 99 04 - Działalność gospodarcza, drogownictwo, promocja, kultura

Telefon
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH
34 366 99 17 - Kierownik Referatu, USC
34 366 99 07 - Dowody osobiste, ewidencja ludności
34 366 99 24 - Współpraca z organizacjami pozarządowymi, zarządzanie kryzysowe, straże

Telefon
INFORMATYK
34 366 99 06

Telefon
ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
34 357 30 76

Telefon
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
34 361 01 81

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
34 357 30 37

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
34 357 33 88

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
34 357 31 90

Budżet:43 003 573 PLN
Procent na inwestycje:18,00 %
Obszar:127 km²
Liczba mieszkańców:9 545 mieszkańców
BURMISTRZ:

ALOJZY CICHOWSKI

Telefon 34 366 99 11

Zastępca Burmistrza:

Dorota Cieluch

Telefon 34 366 99 19

Sekretarz:

Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak

Telefon 34 366 99 13

Skarbnik:

Dorota Musik

Telefon 34 366 99 16

Przewodniczący Rady Miejskiej :

Henryk Gorol

Telefon 34 366 99 28
dyżur w sprawie skarg i wniosków w każdy roboczy poniedziałek w godz. 15:00 - 16:00

Radca Prawny :

Renata Wojtaszewska-Riedel

Telefon 34 366 99 28
każdy wtorek w godz. 7:30 - 15:30

Radca Prawny :

Mirosława Sulewska

Telefon 34 366 99 28
każdy czwartek w godz. 7:30 - 15:30

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:00 - 15:00

Kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach pracuje w godzinach:

poniedziałek: 8:00 - 15:00
wtorek, środa, czwartek: 7:30 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:30

Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków odbywa się w każdy roboczy wtorek w godz. od 15.30 do 16.30

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Woźnikach przy ul. Statek 25 czynny jest:
- w poniedziałki w godz. od 8:00 do 10:00
- w I i III sobotę miesiąca w godz. od 8:00 do 16:00
- w II i IV piątek w godz. od 14:00 do 17:00

UWAGA!
W dniu 1 maja br. PSZOK będzie n i e c z y n n y

Numer konta bankowego:

NUMER KONTA BANKOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŹNIKACH, NA KTÓRE MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

MBS Myszków O/Woźniki
37 8279 1023 0200 0130 2002 0001

===============================================

DANE DLA TRANSAKCJI MIĘDZYNARODOWYCH:

MBS Myszków O/Woźniki
IBAN: PL 37827910230200013020020001
SWIFT (BIC CODE) : POLUPLPR

Informacja:

Tut. Urząd informuje, że od dnia 5 listopada 2012 miejscem do powszechnego wglądu, pobrania elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i aktów prawa miejscowego jest pokój Nr 21 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu.
Wgląd i pobranie elektroniczne jest nieodpłatne.

Odpłatne jest natomiast wydawanie wydruków aktów normatywnych.
Cena wydruku 1 arkusza formatu A4 wynosi 0,20 zł brutto


(Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 26 października 2012 r. w sprawie: określenia miejsca dostępu do aktów normatywnych i ustalenia ceny 1 arkusza wydruku)

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008, 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 490094
24 kwietnia 2017, 13:58 Daria Nowaczyk - Aktualizacja danych.
04 kwietnia 2017, 13:15 Daria Nowaczyk - Aktualizacja danych.
31 stycznia 2017, 10:32 Daria Nowaczyk - Aktualizacja danych.
Realizacja: IDcom-web.pl